Dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2018 roku”  zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 44 422,93 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 39 980,00 zł

Zakres zadania:

  1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy Łask w ilości szacunkowej 63,344 Mg.
  2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy Łask w ilości szacunkowej 28,364 Mg.