Dofinansowanie na kolejne inwestycje

Zadania pn. Rozbudowa drogi w Kolonii Bałucz w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz” oraz „Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie” zostały umieszone przez wojewodę łódzkiego na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez prezesa Rady Ministrów.