Strefa Przedsiębiorcy

Znowelizowane przepisy dla przedsiębiorców


Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

*Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007 ».

Strona CEIDG »

Strona ePUAP »

Krajowy Rejestr Sądowy »

 

Wszelkie informacje związane z ewidencja działalności gospodarczej  można  uzyskać: tel. (43) 676-83-73 p.kruszek@lask.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku

 

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16) »
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16) »

Formularz CEIDG-1 »
Załącznik CEIDG-MW »
Załącznik CEIDG-RD »
Załącznik CEIDG-RB »
Załącznik CEIDG-SC »
Załącznik CEIDG-PN »
Załącznik CEIDG-POPR »

 

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

 

ZMIANY W CEIDG OD 19.05.2016 r.

 

 

 

Łódź GO!Kreatywna Przedsiębiorczość II

Celem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poprzez dotacje na założenie firmy (do 22 700 zł) oraz comiesięczne wsparcie pomostowe (do 1750 zł przez nawet rok), a także szkolenia i doradztwo.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu.

Grupę docelową stanowić będzie 48 osób z woj. łódzkiego (26 kobiet /22 mężczyzn) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 r.ż.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czyli:

 • bezrobotna lub bierna zawodowo kobieta w wieku pow. 30 lat – jest osobą kwalifikowalną w projekcie;
 • bezrobotny lub bierny zawodowo mężczyzna w wieku pow. 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musi mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych.

 

Więcej informacji na  www.lodzgo.pl

Na stronie jest również regulamin rekrutacji oraz wzór formularza rekrutacyjnego.

 

Firma 50+