Darmowa sterylizacja oraz kastracja dla psów i kotów

W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2018 roku oraz wyłonieniem firmy – Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Przemysław Rybiński 98-100 Łask ul. Kościuszki 10 (tel. 43 6752286; 603206087) na przeprowadzenie zabiegów informuję.  

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Obecnie trwa nabór wniosków, które dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, parter, pokój 100 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku. Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków, a ich przyznanie nastąpi po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku do ww. podmiotu weterynaryjnego. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 (tel. 43 676 83 50).

Sterylizacją/kastracją mogą być objęte psy/koty, których właściciel potwierdzi uprawnienia do bezpłatnego zabiegu sterylizacji i kastracji psa/kota poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość, elektroniczne oznakowanie psa i aktualne zaświadczenie  szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Wobec kota nie ma wymogu, aby był zaszczepiony  przeciwko wściekliźnie i zaczipowany. Po wykonaniu usługi właściciel psa/kota otrzyma potwierdzenie wykonania zabiegu.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek