Ścieżki edukacyjne i nowe wizualizacje pl. Szarych Szeregów

Niedawno informowaliśmy o wsparciu finansowym, jakie otrzymała gmina Łask z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zielona przestrzeń publiczna w obrębie placu Szarych Szeregów w Łasku” (dotacja – ok. 692 tys. zł, pożyczka – ok. 461 tys. zł). Wszystko to w ramach rewitalizacji centrum Kolumny, która zakończy się wiosną 2021 r. Tereny zielone, to nie tylko rekreacja i walory przyrodnicze, ale również edukacja ekologiczna. Z pomocą przyjdą trzy ścieżki tematyczne oraz specjalnie zaprojektowane tablice informacyjne, które formą wpiszą się w klimat i charakter nowego placu Szarych Szeregów.

 

Ścieżka edukacyjna nr 1 „Woda to życie”

Pierwsza ścieżka edukacyjna powstanie przy pitniku. Planuje się umieszczenie jednej większej tablicy oraz kilku mniejszych wzdłuż ścieżki w kierunku wodotrysku.

Znajdziemy tam informacje o zasobach wody w Polsce i na świecie oraz ciekawostki o parametrach wody w pitniku i jej przewadze nad wodą butelkowaną. Mniejsze tablice pokażą, jakie konsekwencje dla przyrody i świata ma brak wody oraz jak mu zapobiegać.

 

Ścieżka edukacyjna nr 2  „Kolumna – LAS”

Elementy ścieżki rozmieszone zostaną w sąsiedztwie projektowanego placu przy krzyżu. Ich stylistyka nawiązywać będzie do lasu. Duże znajdą się po bokach placu, natomiast mniejsze tuż za krzyżem.

Druga ścieżka wprowadzi nas w tematykę drzew, lasu oraz jego mieszkańców. Tablice przedstawiać będą różne gatunki drzew, wskazywać, iż są one siedliskiem licznych stworzeń oraz stanowią ważny budulec i materiał użytkowy.

Ścieżka edukacyjna nr 3 „Kolumna Miasto – LAS”

Ostatnią, tematycznie powiązaną z poprzednimi ścieżkami będzie trasa zlokalizowana na terenie odnowionego placu targowego,  który posłuży jako jeden z elementów bazy edukacyjnej tworzonej na zrewitalizowanym placu Szarych Szeregów.

Na targowisku zostaną umieszczone cztery tablice poświęcone historii Kolumny, jako miasta-lasu (miasta-ogrodu), a także najważniejszym atrakcjom przyrodniczym. Nie zabraknie tutaj ciekawostek o lokalnych pomnikach przyrody i zabytkach.

Galeria: 

Pl. Szarych Szeregów – nowe wizualziacje

Pl. Szarych Szeregów – nowe wizualziacje
Pl. Szarych Szeregów – nowe wizualziacje
Pl. Szarych Szeregów – nowe wizualziacje
Pl. Szarych Szeregów – nowe wizualziacje