Burmistrz Łasku informuje

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania na rzecz najemcy poł. w Łasku przy ul. Dębowej, sprzedaży niezabudowanych działek w drodze przetargu w Łasku przy ul. Batorego oraz we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, dzierżawy we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, Rokitnica, Łask przy ul. 9 Maja, Okup Mały, Łask przy al. Niepodległości oraz użyczenia w Łasku przy ul. 1 Maja 9. Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 26.07.2018 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 16.08.2018 r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro  pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.