Burmistrz Łasku informuje

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem  poł. w Okupie Małym, sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy poł. w Łasku przy ul. Jana Pawła II, ul. Skłodowskiej, ul. Dębowej oraz sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego poł. w Łasku przy ul. Pięknej oraz przy al. Niepodległości. 

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 27.11.2018 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 18.12.2018 r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro  pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40  lub 676-83-54.