Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej rozpoczęta

Ruszyła budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Galeria: