Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z E FRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Data ogłoszenia: 
6 luty, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask