Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy

Z dnia na dzień przybywa wyposażenia na wybudowanych obiektach niezbędnych do oczyszczania ścieków. Uzbrajane są osadniki - wstępny oraz wtórny, reaktory biologiczne i budynek technologiczny. Rozpoczynają się pierwsze rozruchy próbne urządzeń i pierwsze szkolenia załogi, która będzie musiała opanować do perfekcji obsługę nowej oczyszczalni.

 

Źródło: MPWiK

Galeria: 

Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy

Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy
Budowa oczyszczalni - pierwsze rozruchy