Budowa hybrydowego oświetlenia ul. Kilińskiego w Łasku


 

Informuję, że zadanie pn.:

„Budowa hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych do zasilenia oświetlenia części ulicy Kilińskiego w Łasku w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Kilińskiego w Łasku”

zostało zrealizowane przez gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Całkowita wartość zadania: 193 291,39 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 46 800,00 zł

Projekt dotyczył budowy hybrydowego oświetlenia ulicy Kilińskiego w Łasku na odcinku od nr 201 do nr 229 polegającego na montażu 10 słupów z panelami fotowoltaicznymi i siłowniami wiatrowymi służącymi do wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia oświetlenia ulicy.
 

www.zainwestujwekologie.pl