Budowa drogi w Kolonii Bilew

W dniu 21 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w Kolonii Bilew polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 103194E w miejscowości Kolonia Bilew i Okup Wielki o łącznej długości 2,1 km. Wartość robót budowlanych wynosi 1.606.561,70 zł, a wykonawcą jest firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 352.380 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Prace potrwają do połowy października br.

 

Zakres prac:

  1. wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych;
  2. wykonanie konstrukcji drogowych i nawierzchni bitumicznych;
  3. ustawienie krawężników;
  4. wykonanie zjazdów, chodników, poboczy;
  5. montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa;
  6. wykonanie przepustów pod drogami oraz rowów przydrożnych.
  7. przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.