Bony dla przedsiębiorców

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu kierujemy do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

Dotujemy do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6.000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika.

Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące dofinansowania znajdziecie na www.strefarozwoju.lodz.pl i na naszym Facebook’u.

W poniedziałek 8 czerwca od godziny 11.30 camper ŁSSE będzie w Widawie. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z powiatu łaskiego do aplikowania o bony na szkolenia! Kwota dofinansowania to 6.000 zł (z wkładem własnym 20-30%) na 1 pracownika, maksymalnie na firmę 49.980 zł (z wkładem własnym).