Bezpłatnie czipowanie psów

W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2018 roku oraz wyłonieniem firmy – Gabinet Weterynaryjny „Boliłapka” Katarzyna Gruszczyńska-Kolanus 98-100 Łask ul. Prostokątna 1 (tel. 792860213) na przeprowadzenie zabiegu czipowania psów informuję.   

Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele okażą dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość właściciela psa oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Następnie po wypełnieniu przez właściciela psa formularza rejestracyjnego Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL zostanie wykonany zabieg polegający na podskórnej iniekcji identyfikatora (mikroprocesora) psu. Po wykonaniu zabiegu informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną wprowadzone do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL, a na potwierdzenie wykonania usługi właściciel psa otrzyma dowód elektronicznego oznakowania psa oraz zawieszkę na obrożę z kodemQR informującą, że zwierzę posiada mikroczip i jego dane znajdują się w Międzynarodowej Bazie SAFE-ANIMAL.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14  (tel. 43 676 83 50).

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek