Bezpłatne szkolenie dot. kas fiskalnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, zaprasza zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie w związku ze zmianą rozporządzenia o kasach fiskalnych.

W dniach 19.07 oraz 26.07 br. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Łasku przy ul. 9 Maja 31, pokój numer 18, pracownicy Urzędu zapoznają uczestników szkolenia z nowymi przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 816).

W trakcie szkolenia zostaną omówione istotne regulacje, które weszły w życie z dniem 1 maja 2019 r. dotyczące kas rejestrujących. Omówione zostaną nowe obowiązki jakie spoczywają na podatnikach ewidencjonujących obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wybranie jednego z dwóch wskazanych powyżej terminów i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbywać się będzie szkolenie: telefonicznie 43 671 13 21 lub 43 671 13 22, osobiście pokój numer 3 lub elektronicznie us.lask@mf.gov.pl