Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Ekonomii Społecznej otwiera rekrutację podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które mogą skorzystać z BEZPŁATNEJ obsługi księgowej do sierpnia 2013 roku. Obejmuje ona bieżące księgowanie dokumentów organizacji.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały podmioty z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną przez okres max. 2 lat lub w najbliższym czasie zamierzają rozpocząć taką działalność.

Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego - do pobrania i odesłanie na adres epawlik@opus.org.pl lub wypełnienie go bezpośrednio w jednym z Lokalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Sieradzu lub Skierniewicach.

Usługa księgowa będzie świadczona dla podmiotów wybranych w drodze rekrutacji przez okres 8 miesięcy – do 31 sierpnia 2013 roku. Wymogiem formalnym skorzystania z usługi będzie podpisanie umowy na usługę księgową.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego do dnia 6 stycznia 2013.

Usługi księgowe są świadczone w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki: