Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzi nabór podmiotów ekonomi społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które w roku 2012 zostaną objęte bezpłatną usługą księgową.

Usługa księgowa będzie obejmowała bieżące księgowanie dokumentów organizacji oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Organizacje zainteresowane skorzystaniem z tej usługi  w roku 2012  muszą  do dnia 1 grudnia 2011 r. wypełniony  formularz zgłoszeniowy  odesłać  w formie  elektronicznej na  adres: apakowska@opus.org.pl  lub złożyć go w jednym z Lokalnych Ośrodków Ekonomi Społecznej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.