Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r.