BĄDŹMY LOKALNI - przekażmy 1% podatku dla OPP z gminy Łask

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które taki status posiadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach  poszczególnych gmin czy powiatów.

Z licznej grupy organizacji społecznych działających na  terenie gminy Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego(OPP). W roku 2020 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:

  1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000178398
  2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98- 100 Łask, numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2018r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask)  
  3. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98-100 Łask, numer KRS 0000204657
  4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
  5. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 Łask numer KRS 0000346625
  6. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg  Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325
  7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51,  98-100 Łask, numer KRS 0000344864

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1% oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki, udostępnionego w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, do którego w poprzednim roku przystąpiła gmina Łask. Program dostępny jest na stronie gminy Łask.