Będą kolejne laptopy dla uczniów


 

Gmina Łask otrzyma kolejne wsparcie finansowe na zakup 42 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. „Zdalna Szkoła +”.

Laptopy zostaną przekazane do szkół w celu wsparcia uczniów i nauczycieli  w sprzęt niezbędny do nauki.