Łask uczcił 80. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Mieszkańcy Łasku pamiętali o 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Bestialski atak przeprowadzony 17 września 1939 r. zachwiał obroną Rzeczypospolitej, dzieląc ojczyznę pomiędzy dwóch zaborców. Uroczystości rocznicowe odbyły się na łaskim cmentarzu u stóp tablicy katyńskiej. O historycznym znaczeniu rocznicy mówił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz senator RP Maciej Łuczak. Modlitwę odmówił ksiądz kanonik Piotr Pirek. Po odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Galeria: 

80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę