Apel do rolników

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

 

1. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin zapoznaj się z etykietą-instrukcją stosowania. Etykiety środków ochrony roślin znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

2. Stosuj środki ochrony roślin, które posiadają zezwolenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

3. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji.

4. Wszystkie wykonane zabiegi środkami ochrony roślin zapisuj w ewidencji stosowanych środków ochrony roślin.

5. Zabiegi ochrony roślin wykonuj tylko sprawnym technicznie i skalibrowanym sprzętem. badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych i sadowniczych przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Adresy stacji kontroli opryskiwaczy znajdziesz na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w łodzi www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.

6. W czasie przygotowywania cieczy roboczej jak i w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz innych osób, zwierząt, w szczególności pszczół oraz środowiska.

7. Środki ochrony roślin przechowuj według wskazań etykiety-instrukcji stosowania.

8. Postępuj z opakowaniami po zużytych środkach ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.

 

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi