Ankieta dla rolinków

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy przygotowuje projekt naukowo-badawczy, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług dla rolnictwa. W związku z powyższym przygotował ankietę skierowaną do rolników indywidualnych, organizacji rolniczych i działających na obszarach wiejskich.

Wypełnioną ankietę należy odesłać w formie elektronicznej do dnia 22 lipca 2016 r. na adres e-mail: a.hoffmann@itp.edu.pl

Załączniki: