Aktualizacja „Mapy aktywności”

W ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w postaci  „Mapy aktywności” utworzono  bazę danych o organizacjach pozarządowych  działających na terenie gminy Łask. "Mapa aktywności" została opracowana w formie listy organizacji pozarządowych działających  na naszym terenie i jest dostępna między innymi na stronie internetowej gminy. Aby lista była kompletna i dostarczała aktualnych informacji corocznie podlega aktualizacji. Celem tego działania jest stworzenie aktualnej bazy organizacji trzeciego sektora, która pozwoli wszystkim zainteresowanym zorientować  się jakie organizacje działają w gminie Łask. 

Działanie to zostało także ujęte w „Programie współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.” W związku z powyższym prosimy wszystkie organizacje działające na terenie gminy Łask - zarówno te, które zostały już ujęte w „Mapie aktywności” oraz te, które jeszcze nie zostały tam wpisane - o wypełnienie formularza aktualizacyjnego i dostarczenie go do dnia 30 kwietnia 2017 r.   do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (pokój nr 56) bądź przesłanie w formie elektronicznej na adres: e.bednarek@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88

Formularz aktualizacyjny/zgłoszeniowy do pobrania poniżej.