Aktualizacja Mapy Aktywności

W ramach  akcji społecznej "Przejrzysta Polska" w postaci "Mapy aktywności" utworzono  bazę danych o organizacjach pozarządowych  działających na terenie gminy Łask. "Mapa aktywności" została opracowana w formie listy organizacji pozarządowych działających na naszym terenie i jest dostępna między innymi na stronie internetowej gminy. Aby lista była kompletna i dostarczała aktualnych informacji corocznie podlega aktualizacji. Celem tego działania jest stworzenie aktualnej bazy organizacji trzeciego sektora, która pozwoli wszystkim zainteresowanym zorientować się jakie organizacje działają w gminie Łask.  Działanie to zostało także ujęte w „Programie współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2016r.” W związku z powyższym prosimy wszystkie organizacje działające na terenie gminy Łask - zarówno te, które zostały już ujęte w "Mapie aktywności" oraz te, które jeszcze nie zostały tam wpisane - o wypełnienie formularza aktualizacyjnego i dostarczenie go do dnia 22 kwietnia 2016 r. do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (pokój nr 57) bądź przesłanie w formie elektronicznej na adres: i.smazek@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88. Zagadnienia zawarte w punkcje 8 i 9 formularza prosimy opisać w formie krótkiej informacji, maksymalnie na stronie formatu A5.

Formularz aktualizacyjny/zgłoszeniowy do pobrania poniżej.