Akcja krwiodawstwa

Data: 
23 maj, 2018 - 09:00

Miejsce: ŁDK
Organizatorzy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi, ŁDK