Akcja Krwiodawstwa

Data: 
26 kwiecień, 2017 - 09:00

Miejsce: ŁDK

Organizatorzy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ŁDK

Godz. 9.00-12.00