75. rocznica likwidacji Getta Żydowskiego w Łasku

Data: 
20 sierpień, 2017 - 16:00

Miejsca: kolegiata łaska, plac 11 Listopada, Cmentarz Żydowski w Łasku, Łaski Dom Kultury
Organizatorzy: gmina Łask, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi

Program uroczystości:
16.00 – plac przed Kolegiatą Łaską
Rozpoczęcie uroczystości

16.15 - plac 11 Listopada
Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej mieszkańca Łasku, zamordowanego z powodu udzielenia pomocy jego żydowskim kolegom

16. 30 - Cmentarz Żydowski na Podłaszczu
Modlitwy w intencji wszystkich, którzy zginęli w Getcie Żydowskim w Łasku i w czasie II wojny światowej

17.30 - Łaski Dom Kultury
Wykład Pana Albina Gajdy pt. „Wspólne dzieje, kultura i losy”.
Prezentacja wspomnień świadków tragicznych wydarzeń z roku 1942 – dyrektor ŁDK Adam Łoniewski