1 marca startuje nabór do szkół podstawowych i przedszkoli

Elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę Łask

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Informujemy, że w ramach projektu „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi na terenie gminy Łask prowadzony jest elektroniczny nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/rejestr.aspx - wybór z menu po lewej stronie (Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Ważne terminy:

przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy pierwsze szkół podstawowych

Elektroniczna rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2018 r. i potrwa do dnia 16 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łask.