100-lecie harcerstwa w Łasku połączono z Narodowym Czytaniem

26 października w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego, miało miejsce spotkanie dotyczące 100 letniej historii harcerstwa na ziemiach łaskich. Było ono połączone z Narodowym Czytaniem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem fragmentów powieści przez harcerzy Hufca w Łasku. Kolejne wersy dzieła Żeromskiego zaprezentowali zaproszeni goście m.in.: pani Teresa Wesołowska – Starosta Powiatu Łaskiego, pan Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku, pan Sławomir Tralewski – Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja multimedialna pt. „100 Lat Niepodległości - Harcerstwo na Ziemi Łaskiej” przygotowana przez druha Przemysława Michonia. Prelegent zapoznał uczestników z ogólną historią  powstania  harcerstwa oraz przedstawił zarys historii tej organizacji w Łasku i okolicach. Po zakończeniu prezentacji swoimi wspomnieniami podzielili się byli instruktorzy harcerscy; o działalności w hufcu opowiedziała pani Teresa Wesołowska i pan Sławomir Tralewski. Burmistrz Gabriel Szkudlarek w  swojej przemowie o współpracy z Hufcem ZHP w Łasku  podziękował harcerzom za wkład, jaki ta organizacja wnosi w życie miasta.                      

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie  wystawy pt. „100-lecie harcerstwa w Łasku”, którą przygotowali łascy druhowie wraz z miejscową Biblioteką Publiczną. Ekspozycja ukazuje historię  organizacji,  od powstania, aż po dzień dzisiejszy. Zawiera również fotografie z uroczystości,  w jakich brali udział harcerze z Hufca  ZHP w Łasku oraz udostępniono kroniki dokumentujące ich działalność na przestrzeni lat. Dodatkową atrakcję stanowi sztandar używany przez łaskich harcerzy w latach siedemdziesiątych oraz umundurowanie i koszulki z okolicznościowych wyjazdów.

Nie mogło też zabraknąć harcerskiej piosenki - druhowie wraz z uczestnikami spotkania zaśpiewali  „Balladę Rajdową” oraz  „Pierwszą Kadrową”. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na serdeczne rozmowy, przeplatane wspomnieniami ze zbiórek harcerskich.

Hufcowi ZHP w Łasku serdecznie gratulujemy tak wspaniałej rocznicy i życzymy dalszych sukcesów w swojej działalności.

 

Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku

Galeria: 

100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem

100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem
100-lecie harcerstwa z Narodowym Czytaniem