Samorząd

Informacje samorządowe

Spotkanie w sprawach zwiazanych z budową drogi S8

Informujemy, że w związku z brakiem dostatecznej informacji o przebiegu, przejęciu, wykupie gruntów i terminach wypłaty odszkodowań, związanej z budową drogi ekspresowej S8 przez właściwe or

Likwidacja kasy w Urzędzie Miejskim w Łasku

Burmistrz Łasku informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 grudnia 2011 r. KASA W URZĘDZIE MIEJSKIM w Łasku zostanie zlikwidowana.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Subskrybuje zawartość