Samorząd

Informacje samorządowe

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie.

Informacja o działkach pod budowę garaży przy ul. Karpińskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że do sprzedaży pozostały 4 działki przeznaczone pod budowę garaży, położone w Łasku przy ul. Karpińskiego.

Zaproszenie na spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję rekultywacji składowiska odpadów

W związku z zakończeniem robót budowlanych polegających na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask serdecznie zapraszamy wszystkich

Zaproszenie na prezentację o kolektorach słonecznych

Dnia 14 listopada 2012 o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury przy ulicy Narutowicza 11 na temat kolektorów słonecznych.

Spotkanie z właścicielami kwiaciarni

Dnia 29 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się spotkanie właścicieli kwiaciarni z Z-cą Burmistrza Łasku Janiną Kosman.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej w obrębie Placu 11 Listopada w Łasku

Burmistrz Łasku zaprasza mieszkańców Pl. 11 Listopada na spotkanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej w obrębie Placu 11 Listopada w Łasku.

Subskrybuje zawartość