Samorząd

Informacje samorządowe

Projekt budżetu Gminy Łasku na rok 2013

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu Gminy Łask na rok 2013, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja dotycząca bieżącej konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego

W związku z reorganizacją pracy wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku informuję, iż obowiązki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem urządzeń oświetlenia uli

Informacja dla producentów róż

W związku z planowanym w przyszłym roku Festiwalem Róż w naszym mieście, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób posiadających archiwalne zdjęcia i ciekawostki związane z tema

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie.

Informacja o działkach pod budowę garaży przy ul. Karpińskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że do sprzedaży pozostały 4 działki przeznaczone pod budowę garaży, położone w Łasku przy ul. Karpińskiego.

Zaproszenie na spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję rekultywacji składowiska odpadów

W związku z zakończeniem robót budowlanych polegających na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask serdecznie zapraszamy wszystkich

Subskrybuje zawartość