Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LXI/581/2014 z dnia 22 października 2014 r.

Załączniki: 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Prezentujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wygaszenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walich

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LXI/580/2014 z dnia 22 października 2014 r.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018- 2021 dla Gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środow

Obwieszczenie Burmistrza

informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LVIII/562/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandr&oacu

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość