Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

W załączniku publikujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wniesienia odwołań od decyzji odmowy wygaszenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budo

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Ulotka informacyjna dotycząca nowego wzoru dowodu osobistego

Poniżej przedstawiona została ulotka informacyjna dotycząca nowego wzoru dowodu osobistego przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Załączniki: 

Obwieszczenie Wojewody Łódźkiego

Prezentujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LXI/581/2014 z dnia 22 października 2014 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość