Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5.

 

Załączniki: 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

W załączniku publikujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wniesienia odwołań od decyzji odmowy wygaszenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budo

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Ulotka informacyjna dotycząca nowego wzoru dowodu osobistego

Poniżej przedstawiona została ulotka informacyjna dotycząca nowego wzoru dowodu osobistego przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Załączniki: 

Obwieszczenie Wojewody Łódźkiego

Prezentujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław

Subskrybuje zawartość