Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Projekt

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20, wraz z prognozą oddziaływania na śr

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19, wraz z prognozą oddziaływania na śr

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gm. Łask.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 14, wraz z prognozą oddziaływani

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość