Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask (teren przy drodze powiatowej ul.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą, wraz z p

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wronowice, gmina Łask

 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.

Subskrybuje zawartość