Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenia Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ew. 2 i 3, gmina Łask.

 

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 482 i rzeką Grabią, gmina Ł

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9.

 

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość