Obwieszczenie

Obwieszczenie

Podziękowania dla Marszałka Województwa Łódzkiego

Burmistrz Łasku złożył podziękowania Marszałkowi Województwa Łódzkiego za przyczynienie się do realizacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 482 na odcinku ul.

Komunikat w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury

W związku z planowanym przez Burmistrza Łasku powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury, w dniu 22 stycznia odbyło się spotkanie radnych Bezpartyjnego Porozumienia Sa

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie udostępnia się do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gmi

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.

 

Załączniki: 

Żegnamy Pana Andrzeja Owczarka

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy śp. Andrzeja Owczarka.

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość