Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziały

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., złożony 30 kwietnia 2018 r. i uzupełniony 15 maja 2018 r.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice, gmina Łask.

Załączniki: 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 27 marca 2018 r.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice, gmina Łas.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość