Komunikat

Komunikat

Zwrot podatku akcyzowego 2014

Informuję wszystkich producentów rolnych, że w terminieod 1 lutego do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur

Załączniki: 

Podatek rolny – osoby prawne

Urząd Miejski w Łasku informuje, że zasady ustalenia podatku rolnego w roku 2014 określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr  136, poz.

Podatek leśny – osoby prawne

Urząd Miejski w Łasku informuje, że zasady ustalenia podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,  poz. 1682 ze zm.).

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Urząd Miejski w Łasku informuje, że zasady podatku od nieruchomości określa ustawa  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95  poz.

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Informacja PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN Rejon Energetyczny Sieradz  o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej. Szczegóły w dokumencie poniżej.

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 

Subskrybuje zawartość