Komunikat

Komunikat

Rozlicz PIT w gminie Łask

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część (ok. 40%) zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony.

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej – szansa na dofinansowanie

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” już zakończony, trwa analiza wniosku o płatność końcową.

Płatne staże i szkolenia zawodowe

Oferta kierowana jest do osób w wieku 30-65 lat (powyżej 65 lat ze specjalnym oświadczeniem), bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP i osób bezrobotnych, kt&oa

Poszerzone formy wsparcia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r.

Szkolenie online z dokumentowania prawa do zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie online. Tematem szkolenia będzie:

Informacja na temat punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE

Łódzki Urząd Wojewódzki zaprasza do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE działających na ternie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oa

Subskrybuje zawartość