Komunikat

Komunikat

Zbiórka na rehabilitację dla druha Damiana Pawlaka

Podczas pełnienia służby, został potrącony druh Damian Pawlak z Kolumny. Brał on czynny udział w działaniach ratowniczych na DW482. Wskutek tego wypadku doznał poważnych obrażeń.

Spotkanie on-line z Ałbeną Grabowską

ZUS wysłał informacje o zaległościach i możliwościach ich spłaty

Blisko 400 tys. płatników w kraju, otrzymało za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS informację o występujących na koncie zaległościach w opłacaniu składek.

Spotkanie on-line dla dzieci i młodzieży z Marcinem Szczygielskim

Powszechny Spis Rolny zakończy się 30 listopada!

Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201

Subskrybuje zawartość