Komunikat

Komunikat

Rozlicz PIT w gminie Łask

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część (ok. 40%) zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony.

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej – szansa na dofinansowanie

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” już zakończony, trwa analiza wniosku o płatność końcową.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury

Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury,
ul. Narutowicza 11, 98 -100 Łask. Szczegóły w załącznikach.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 2021 r.

Poszukiwany właściciel psa

W Wiwiórczynie (okolice posesji nr 66) błąka się pies. Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela.

Kontakt: Urząd Miejski w Łasku w Łasku – tel. 43 676 83 38

Rekrutacja do służby w policji na rok 2021

Rekrutacja do służby w Policji na 2021 rok w województwie łódzkim została uruchomiona.

Subskrybuje zawartość