Komunikat

Komunikat

Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”

Dzięki projektowi „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (XI.1.2 RPO Wojewód

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Łasku

Dyrektor Łaskiego Domu Kultury Pan Adam Łoniewski 30.06.2020 r. zwrócił się do Burmistrza Łasku z prośbą o przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji z dniem 31.08.2020 r.

Dofinansowanie na przebudowę drogi w kopyści

Zalecamy korzystanie z bezpiecznych płatności zbliżeniowych

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, warto pamię

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nad zdrowymi dziećmi do lat 8 i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłą osobą niepełnosprawną został wydłużony do 12 lipca

Lekkoatletyka i wiele więcej. Inwestycja, która odmieni sport w Łasku

Gmina Łask otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowanie na

Subskrybuje zawartość