Komunikat

Komunikat

Zaproszenie do obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego

Burmistrz Łasku zaprasza do udziału w uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę Powstania Warszawskiego, która odbędzie się 1 sierpnia, godz. 17 na placu 11 Listopada.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Łask, znajdujący się trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególnoś

Załączniki: 

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć wniosek  o z

Załączniki: 

Informacja o wyłonionym wykonawcy na usunięcie azbestu

Gmina Łask informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2017 roku”  w

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu

Wyścig kolarski - utrudnienia w ruchu drogowym

W dniu  15 lipca 2017 r. (sobota) na terenie gminy Łask odbędzie się 24.

Subskrybuje zawartość