Galeria

Galeria

Kolejne laptopy dla uczniów

Przedszkolaki na start

W rzece Grabi pojawiły się raki. Woda jest czystsza dzięki oczyszczalni

Ukończono modernizację łaskiej oczyszczalni ścieków; wpłynęło to również na jakość wody w rzece Grabi.

Poszukiwany właściciel psa

W Kolonii Bilew (okolice posesji nr 19 B) błąka się pies. Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela.

Wyremontowano trzy ulice w Łasku

Na ul. Szkolnej, Kononowicza i Rodziny Bujnowskich położono nowe nakładki asfaltowe. Prace wykonała firma Włodan. Ich kosz to ok. 136 tys. zł.

Chodnik w Ostrowie już gotowy

W ramach przebudowy drogi gminnej w Ostrowie powstał jednostronny chodnik na odcinku ok. 650 m, od skrzyżowania ul. Batorego z ul.

Galeria: 
Chodnik w Ostrowie
Subskrybuje zawartość