Rolnictwo

Informacje w sprawie uboju

Główny Inspektorat Weterynarii opracował materiały dotyczące prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt.

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.

Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt. "Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa".

Załączniki: 

Rolniku! Oszacuj swoje szkody

Ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,

Załączniki: 

Powszechny Spis Rolny 2020

Subskrybuje zawartość