Rolnictwo

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2

KRUS w Łasku zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników.

Załączniki: 

Komunikat Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Szanowni Państwo!

Komunikat dotyczący pracy ARiMR - nowe informacje

KRUS informuje

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epide­mią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Łasku zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałó

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Subskrybuje zawartość