Rolnictwo

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.

Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt. "Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa".

Załączniki: 

Rolniku! Oszacuj swoje szkody

Ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,

Załączniki: 

Powszechny Spis Rolny 2020

Łódzki e-bazarek

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczą

Subskrybuje zawartość