Rolnictwo

Uwaga rolnicy!

Szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku informuje, iż ogłasza się nabór uczestników na szkolenie z zakresu:

Zwrot podatku akcyzowego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą

Zarząd Wojskowego Koła nr  15 "LIS" w Łasku informuje, iż w związku z pismem Zarządu Okręgowego PZŁ w Sieradzu z dn. 21.12.2018 r.

Dodatkowe polowania zbiorowe na dziki

Internetowa giełda rolna Rynek-Rolny.pl

Subskrybuje zawartość