Rolnictwo

Informacja w sprawie szkód rolnych spowodowanych przymrozkami

Burmistrz Łasku informuje, że w dniach 9-10 maja 2017 r. na terenie gminy Łask wystąpiły w uprawach rolnych szkody spowodowane przymrozkiem wiosennym.

Ogłoszenie dla rolników

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Prezentujemy komunikaty dotyczące zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na wiśniach i śliwach.

Zagrożenie dla upraw rzepaku ozimego

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania słodyszka rzepakowego.

Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania parcha jabłoni.

Komunikat dot. obrotu ziemniakami

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

Subskrybuje zawartość