Rolnictwo

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i wzory dokumentów.

 

Zagrożenie dla upraw czereśni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania nasionnicy trześniówki.

Załączniki: 

Zagrożenie dla upraw jabłoni

Publikujemy komunikat dotyczący zwalczania owocówki jabłkóweczki.

Załączniki: 

Zagrożenie dla upraw śliw

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania owocówki śliwkóweczki.

Załączniki: 

Zagrożenie dla upraw pszenicy jarej

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania skrzypionek.

Załączniki: 

Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

Subskrybuje zawartość