Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie gospodarowania odpadami

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.

Załączniki: 

Konkursy ofert ogłoszone na realizację zadań w roku 2013 przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Dnia 28.11.2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust.

Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Ekonomii Społecznej otwiera rekrutację podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które mogą skorzystać z BEZPŁATN

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Subskrybuje zawartość