Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż zostaje przedłużony do dnia 18 stycznia 2013r. termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.

Informacja o składaniu sprawozdań

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2012 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania k

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Załączniki: 

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie gospodarowania odpadami

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość