Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach w sprawie gospodarowania odpadami

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach programu współpracy na 2013 rok

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Nabór projektów w ramach programu” Razem Bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Subskrybuje zawartość